Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

over BalanZ Organisatieadvies

BalanZ Organisatieadvies is een in 2007, door R.A. (Rutger) Hoogendoorn opgerichte, kleinschalige onderneming op het gebied van Organisatie en HRM. BalanZ Organisatieadvies is actief binnen overheid, gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven.

Advisering en ondersteuning: expertise

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het adviseren en ondersteunen van organisaties op de volgende gebieden:

BalanZ Organisatieadvies koppelt deskundigheid en 25 jaar ervaring aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de opdrachtgevende organisatie.

BalanZ Organisatieadvies beschikt o.a. over specifieke certificeringen en/of deskundigheid voor functiewaardering in de sectoren:

Advisering en ondersteuning: vraagstukken

De advisering en ondersteuning van organisaties betreft zowel casussen van beperkte omvang als grootschalige en langdurige projecten. De vraagstukken waarin wordt geadviseerd en ondersteund kunnen zowel betrekking hebben op casussen binnen een bestaande organisatieomgeving en besturingsfilosofie als op casussen binnen een context van strategische koerswijzigingen van de organisatie.

Advisering en ondersteuning: rollen

BalanZ Organisatieadvies beschikt over langjarige ervaring in zowel de expertrol als de procesrol. In de expertrol als adviseur van afdelingen P&O/HRM, het Top, Middel of Operationeel Management danwel de Medezeggenschap van organisaties. In de procesrol als externe projectleider bij projecten (op het gebied van de expertise) al dan niet in combinatie met een interne projectleider.

Kennismaking

Deze website en de brochure hebben tot doel een beeld te geven van de dienstverlening en mogelijkheden van BalanZ Organisatieadvies. Een persoonlijk gesprek is hét middel om een volledig beeld te geven van wat de onderneming uw organisatie te bieden heeft.

foto Rutger Hoogendoorn